אמירים לקהל הדתי

באמירים יש בית כנסת, מקווה ומסעדות שנותנים מענה לאורחינו הדתיים